In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury / wedstrijdleiding