Word lid van de ’’Club van 100’’

[door Frank Nederveen]

Word lid van onze ’’Club van 100’’!

“De Club van 100” zijn vrienden van de club. Sportvrienden met een grote betrokkenheid bij WV Amsterdam, die graag op persoonlijke titel een extra financiële bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de vereniging. De Club heeft tot doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins van WVA.

Hoe is de “Club van 100” ontstaan?
Wielervereniging Amsterdam groeit en bloeit en er is veel leven in de brouwerij. Het clubparcours is wereldbekend in Nederland en bekende en onbekende wielrenners draaien er graag hun rondjes. Er zijn plannen om het op alle fronten nog beter te gaan doen en die nieuwe website is daar een voorbode van. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is de bouw van een nieuw clubhuis. Met het gebouw wil WV Amsterdam er voor zorgen dat we meer service kunnen bieden en dat het in zowel in winter als zomer nog beter toeven is op de club. De nieuwbouw brengt echter behoorlijke kosten met zich mee. Het bestuur wil alle leden waar voor hun contributie blijven geven, zonder dat de hoogte daarvan de pan uit mag rijzen. Om de nodige extra’s te kunnen doen heeft het bestuur van de WV Amsterdam de “Club van 100″opgericht. Een veel beproefd en daarom wellicht minder uniek idee. Maar het werkt zeker wanneer veel “vrienden van WV Amsterdam” bereid zijn om de club jaarlijks of eenmalig financieel een steuntje in de rug te geven.

Doel van de “Club van 100”
Zoals gezegd is het eerste doel van de “Club van 100” het mede mogelijk maken van de bouw van ons nieuwe clubhuis. Wij willen er met elkaar voor zorgen dat er nog dit jaar tenminste 50 “Club van 100” leden komen die ieder een jaarlijkse of éénmalige donatie van minimaal € 50 doen. Door lid te worden van de “Club van 100” ondersteun je WV Amsterdam bij investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Dat zal dus in eerste instantie gaan om de bouw van het clubhuis. In de toekomst probeert de “Club van 100” ook andere wensen van leden van WV Amsterdam, waarvoor binnen het budget van de vereniging geen ruimte is, te vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding tijdens wedstrijden en trainingen.

Hoe werkt het?
Je bent voor minimaal € 50,- euro lid van de “Club van 100” en bepaalt mede op welke wijze wij WV Amsterdam ondersteunen. Wij streven dat 100% gaat naar zichtbare kwaliteitsverbetering. De” Club van 100” maakt dus concrete projecten mogelijk. Wat krijg je ervoor terug? Uiteraard dankbaarheid vanuit de vereniging! Daarnaast krijgen de leden van de “Club van 100” een naamplaatje in ons nieuwe clubhuis. Dat plaatje komt te hangen onder een kledinghaak uit onze oude kleedkamers. Aan deze haakjes wordt dus letterlijk de “Club van 100” gehangen.

Wie zijn de leden?
‘Alle leden hebben op de een of andere manier binding met WV Amsterdam, omdat ze er zelf koersen, hebben gekoerst of dat ze de WV Amsterdam gewoon een warm hart toedragen’. Iedereen is lid op persoonlijke titel.

Lid worden?
In tegenstelling tot de eerder verstuurde mail is het niet mogelijk om via automatische incasso te betalen. Mocht je lid willen worden van de “Club van 100” dan maak je een bedrag (minimaal € 50,-) over op rekeningnummer NL47 INGB 0004 5916 39 t.n.v. Wielervereniging Amsterdam onder vermelding van;

  • “Club van 100”
  • Je naam
  • Je gewenste tekst

Het is uiteraard ook mogelijk om jaarlijks een bijdrage te doen aan onze “Club van 100”. Meer Informatie info@wvamsterdam.nl