Wind, veel wind (en help onze club)!

[door Ed Bosse]

Wind, veel wind (en help onze club)!

Koersen op het kantje, geen gaten laten vallen anders ben je gezien en verdwijn je in de mongolenwaaier. We weten het allemaal en toch gebeurt het! Ongetwijfeld heeft Brian Bulgac, prof bij Lotto-Jumbo zijn stempel gedrukt op het koersverloop. Na drie ronde een kopgroep, een eerste peloton en op afstand een tweede peloton.

Ondertussen ontbrandt er een geheel andere strijd in het juryhuis. Een interne strijd die de hersenen tot een uiterste prestatie dwingen. Zoals jullie, lezers van dit verslag en voor het overgrote deel deelnemers aan de wedstrijden weten, zijn André Demeulenaere en Ger Schor al jaren het gezicht van de Jury. André de godfather en expert van het registratie systeem My-Laps heeft aangegeven dat hij een stapje terug wil doen. Dit betekent dat anderen moeten leren dit systeem te bedienen zodat de continuïteit van het jureren en het leveren van een goede uitslag. Andre heeft een stappenplan op papier gezet en op een extra laptop het programma van My-Laps geïnstalleerd. Vandaag was schrijver dezes dus zijn hersenen aan het pijnigen in het juryhuis om het systeem te kunnen bedienen. Bij deze een oproep aan leden en niet leden want vele handen (in dit geval hersenen) maken ligt werk.

Nu staan wij voor een grote uitdaging en die heet “hoe krijgen wij de kantine bezetting rond?”

Onze Paula onafscheidelijk van André heeft ook aangegeven dat zij het rustiger aan wil doen, met ingang van juni a.s. draagt zij haar werkzaamheden als coördinator van de medewerkers van de kantine over aan Frank Nederveen en Ed Bosse. Nu staan wij voor een grote uitdaging en die heet “hoe krijgen wij de kantine bezetting rond?” Paula heeft aangegeven nog maar twee keer in de maand beschikbaar te zijn, Rene vaste invalkracht kan ook niet elke zaterdag, Kristel kan meestal op maandagavond maar niet altijd en Jan komt meestal op de woensdagavond. Deze basis is te klein en de nood is hoog! Als bestuur hebben wij overwogen om net als bij andere sportclubs een planning te maken waarbij ieder lid eens in de zoveel tijd ingezet wordt voor onder andere de kantine bezetting, maar dat zou ook het inschrijven van deelnemers aan wedstrijden kunnen zijn. Als er voldoende vrijwilligers zijn zou je bijvoorbeeld tijdens de recreanten wedstrijd ingezet kunnen worden voor werkzaamheden en om 15:00 uur de wedstrijd kunnen rijden of andersom. Reacties graag op onze Facebook pagina, zorg voor het voortbestaan van onze club en meld je aan!

Terug naar de koers. Opmerkelijk dat in de voorste gelederen een renner met een rood rugnummer reed. Hij had zich samen met zijn zoon ingeschreven die dit natuurlijk niet over zijn kant kon laten gaan dat zijn pa in de kopgroep aan het koersen was en hij, een jonge god op afstand werd gereden. Met een uiterste inspanning kon hij de aansluiting vinden en zo een blamage voorkomen. Kortom een koers op de scherp van de snede, genieten van de strijd voor de toeschouwers en afzien voor de renners.

De uitslag stond bij het schrijven van “verslag” nog niet op de site. Hiervoor adviseer ik op het kopje uitslagen te klikken en dan op zaterdag 9 mei.

Reageer op de oproep, meld je aan! Je kunt ook een mail sturen aan webteam@wvamsterdam.nl om je aan te melden om iets te doen om de mooiste wielerclub van heel Nederland te helpen!