Kom ook naar de algemene ledenvergadering op 7 februari

[door Ed Bosse]

Kom ook naar de algemene ledenvergadering op 7 februari

Op dinsdag 7 februari 2017 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. En als lid van onze club hoor je daar gewoon bij te zijn. Je krijgt een goed inzicht in welke zaken er spelen en welke plannen er zijn. En je kunt meebeslissen over belangrijke zaken. De algemene ledenvergadering is daarnaast een uitstekend platform om nieuwe ideeën te presenteren.

Bijzonder is dat Jos Geijsel deze keer een presentatie geeft over souplessetraining voor de weg en baan. In het bijzonder komt hij de regiotrainingen die voor iedereen toegankelijk zijn promoten. Deze trainingen worden elke woensdagmiddag van 16:30 tot 17:30 uur op het parcours van Sloten gegeven en daarna kunnen de deelnemers nog een uur op de baan trainen o.l.v. gediplomeerde trainers.

En op deze avond zal ook het sponsorcontract met Robic worden ondertekend. Zoals jullie zien doet de club er alles aan om de training te optimaliseren.

Oja voor ik het vergeet te vermelden: het is ook altijd ouderwets gezellig tijden deze jaarlijkse vergadering. Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,
E.J.H. Bosse

Aanvang: 19:30 uur in het mooiste clubhuis van Nederland.

Hierbij de officiële agenda van de algemene ledenvergadering

Ondertekening sponsor contracten Robic en Duursport

Agenda:
1. opening
2. mededelingen
3. ingekomen stukken
4. vaststellen verslag ALV 2016

Presentatie Jos Geijsel over souplesse training voor de weg en baan.

5. onderwerpen:
5.1 herkiesbaar en aftredend bestuur
5.2 commissies en coördinatoren
5.3 verslag penningmeester
5.4 verslag kascommissie
5.5 aanstellen kascommissie
5.6 wedstrijden en trainingen
5.7 nieuwbouw clubhuis
5.8 sponsoring
5.9 website, informatie en communicatie
5.10 werving vrijwilligers
5.11 rondvraag
5.12 sluiting