Just Cycle Sportswear Bikeplanet Duursport.nl Robic Studionep

Kom naar de algemene ledenvergadering op 6 februari 2018

[door Ed Bosse]

Kom naar de algemene ledenvergadering op 6 februari 2018

Op dinsdag 6 februari 2018 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in ons clubhuis. En als lid van onze club hoor je daar gewoon bij te zijn. Je krijgt een goed inzicht in welke zaken er spelen en welke plannen er zijn.

En je kunt meebeslissen over belangrijke zaken. De algemene ledenvergadering is daarnaast een uitstekend platform om nieuwe ideeën te presenteren. Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Dit is de agenda van de avond die start om 19:30 uur:

1. opening
2. mededelingen
3. ingekomen stukken
4. verslag algemene leden vergadering 2017
5. herkiesbaar en aftredend bestuur
6. verslag penningmeester
7. verslag kascommissie
8. aanstellen nieuwe kascommissie
9. uitreiking wielerkleding t.b.v. wielrenners in Iritrea
10. datum uitreiken nieuwe clubkleding
11. data wedstrijden op internetsite WVA
12. inschrijfgeld wedstrijden WVA
13. prijzengeld wedstrijden WVA
14. consumptie prijzen kantine WVA
15. voorstel trimmers/recreanten wedstrijden WVA
16. geluidsinstallatie
17. onderhoud werkzaamheden in en rond het clubhuis
18. werving vrijwilligers
19. toezeggingen beheer sportpark t.a.v. verlichting, bestrating, hekwerk en meer.
20. ontwikkelingen MTB parcours op en nabij sportpark Sloten
21. rondvraag
22. sluiting

De koffie is gratis!

Lees het verslag