Bij onze club klopt het Amsterdamse wielerhart

Jos Backer voorzitter. Ello van Gelderen, Hans Leijnse, Bart van Breemen in bestuur

Op de foto: Aftredend voorzitter Maurice Willems (links) overhandigt Jos Backer de voorzittershamer

Tijdens de bijzondere bestuursvergadering zijn Hans Leijnse, Ello van Gelderen en Bart van Breemen aangesteld als nieuwe bestuursleden. Jos Backer heeft de voorzittershamer overgenomen van aftredend voorzitter Maurice Willems. Frans van Rossum en Frank Nederveen zijn afgetreden als bestuurslid.

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit;

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de bestuursleden moet nog plaatsvinden.

Het nieuwe bestuur: vlnr Jos Backer, Bart van Breemen, Ed Bosse, Peter Visser, Hans Leijnse en Ello van Gelderen

Frank Nederveen (links), Frans van Rossum (2e van rechts) en Maurice Willems (rechts) traden af als bestuurslid