Bij onze club klopt het Amsterdamse wielerhart

Jaarvergadering 2022

Dinsdag avond 15 februari 2022 heeft de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaatsgevonden. De volledige notulen zijn te zijner tijd inzichtelijk.

Na stemming door de aanwezige leden is vanaf heden de samenstelling en de rolverdeling van het WVA Bestuur als volgt.

-Ello van Gelderen, Voorzitter

-Ed Bosse, Secretaris

-Jos Backer, Penningmeester

-Hans Leijnse, Algemeen bestuurslid

-Bart van Breemen, Algemeen bestuurslid

 

-Peter Visser Afgetreden