GEDRAGSCODE WIELERVERENIGING AMSTERDAM

GEDRAGSCODE WIELERVERENIGING AMSTERDAM

Wielervereniging Amsterdam (WVA) wil een vereniging zijn waar zowel leden als niet-leden met plezier kunnen sporten. Normaal gedrag hoort daar vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode heeft Wielervereniging Amsterdam vastgelegd wat verwacht wordt van onze leden en deelnemers, onze vrijwilligers, en de toeschouwers bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de deelnemers bij de WVA:

 • Rijden we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we eenieder in zijn waarde.
 • Weten we dat een gesprek helpt en bozig/agressief gedrag niets oplost.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we ons afval op en houden we het clubgebouw en het parkoers schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en het wedstrijdreglement (https://www.wvamsterdam.nl/wedstrijdreglement/) en spreken we elkaar zo nodig aan op de hierin opgenomen gedragsregels.
 • Plaatsen we onze fietsen vóór of na de wedstrijd aan de daarvoor bedoelde hekken en niet tegen de bank rondom het clubhuis.

Voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de WVA want zonder hen geen mooie WVA evenementen.

 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen WVA. Je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur of een op dat moment aanwezig bestuurslid.

Voor toeschouwers en begeleiders

 • Natuurlijk zijn alle gedragsregels ook op de toeschouwers van toepassing.
 • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering bij het clubgebouw en u gaat niet op het parkoers staan. Voor zover u zich langs het parkoers begeeft (bij aankomst en vertrek, voor het aangeven van bidons, het maken van foto’s, etc.) houdt u er rekening mee dat er op elk moment renners langs kunnen komen.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.

Algemene regels voor het sportcomplex

Natuurlijk gelden op het sportcomplex (het clubgebouw en het parkoers) de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex. Daarom de volgende regels: 

 • Ruim je eigen rommel op.
 • Blijf achter de hekken tijdens een wedstrijd.
 • Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken op het parkeerterrein van Sportpark Sloten bij het Velodrome of op het parkeerterrein bij het toegangshek naar het wielerparkoers; parkeren bij het clubhuis is alleen toegestaan voor ingeroosterde vrijwilligers en bestuursleden. 
 • Houd je aan de verkeersborden en -regels die gelden op en/of rondom Sportpark Sloten. 
 • Vermijd bij het verlaten van het Sportpark Sloten geluidsoverlast.
 • Behandel ieder als gelijkwaardig.
 • Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestraft. Tijdens de wedstrijden en trainingen is de Nederlandse taal de voertaal.
 • Iedereen is aanspreekbaar op zijn/haar (wan)gedrag. U kunt wangedrag of andere problemen ook melden aan het bestuur of een op dat moment aanwezig bestuurslid.
 • Respect opbrengen voor (eigendommen van) anderen is belangrijk. Iedereen dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld richting sporters, officials, vrijwilligers, trainers/coaches, commissie- en bestuursleden. Ook worden supporters/bezoekers met respect en fatsoen behandeld.

Tot slot

Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kan iedereen met veel plezier genieten van de wielersport tijdens de wedstrijden georganiseerd bij WVA!

Aannamebeleid vrijwilligers

Naast deze gedragscode hanteert WVA het volgende aannamebeleid ten aanzien van vrijwilligers:

 • Alle vrijwilligers kennen de gedragscode, onderschrijven deze en leven deze actief na; 
 • Nieuwe vrijwilligers worden ingezet nadat een intakegesprek met het bestuur is gevoerd; 
 • Nieuwe vrijwilligers worden ingezet na overlegging van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).