Evert van Ravensberg: uitvaart en stille tocht op 14 oktober

[het bestuur van Gaul!]

Evert van Ravensberg: uitvaart en stille tocht op zaterdag 14 oktober

Dit bericht gaat nadrukkelijk naar alle wielervrienden van Evert van Ravensberg. Komende zaterdag vindt de uitvaart plaats. En er wordt een stille tocht georganiseerd waarop wielrenners vanaf verzamelpunt “Het Brouwerskolkje” in Overveen de rouwstoet zullen volgen tot de begraafplaats in Bloemendaal.

We zullen wielerliefhebber Evert onze laatste eer bewijzen door hem te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Dit doen we in een stille tocht, lees het onderstaande goed zodat we deze tocht veilig tot een prachtig eerbetoon kunnen maken

Deelnemers aan alleen de stille tocht

Alle wielrenners zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tocht. De familie vindt dit een mooi eerbetoon aan Evert en waardeert het zeer wanneer je op deze manier je laatste eer betoont. Indien je alleen deelneemt aan de stille tocht kom je op eigen gelegenheid naar het verzamelpunt “Het Brouwerskolkje” in Overveen (https://goo.gl/maps/bmhVb6KLSiA2). Deelnemers verzamelen daar vanaf 12:10 uur. Het is zeer waarschijnlijk niet mogelijk je racefiets bewaakt nabij de begraafplaats te stallen. Zorg dus voor een slot of auto om je fiets te behoeden voor diefstal. Wat we extra kunnen regelen doen we, maar reken er niet op.

Deelnemers die ook de mis bij wonen

Wanneer je behoefte hebt aan het bijwonen van de mis, bijvoorbeeld omdat je band verder ging dan wielrennen of omdat het voor jou belangrijk is dan ben je hier ook welkom. Wielrenners vertrekken na de mis naar het verzamelpunt “Het Brouwerskolkje” in Overveen (https://goo.gl/maps/bmhVb6KLSiA2). We rijden zoveel als mogelijk gezamenlijk van de kerk naar het verzamelpunt en houden daarbij de verkeersregels in acht. We vertrekken direct na de mis onder leiding van enkele voorrijders. De stille tocht vangt aan als de groep compleet is direct bij aankomst van de rouwauto! Het is zeer waarschijnlijk niet mogelijk je racefiets bewaakt nabij de kerk en de begraafplaats te stallen. Zorg dus voor een slot of auto om je fiets te behoeden voor diefstal.

“De laatste etappe van Evert”

Als de groep compleet is houden we een minuut stilte ter nagedachtenis aan Evert. Daarna rijden we als groep in stilte via rustige wegen naar de begraafplaats. We volgen hierbij de rouwwagen. De tocht voert ons onder andere over “Het Kopje” en zal door een auto van de familie en een volgwagen begeleid worden. Er zijn enkele wegkapiteins, we vragen je om hun instructies op te volgen zodat we de tocht veilig en gedisciplineerd laten verlopen. We houden ons aan de verkeersregels. Een rouwstoet heeft geen bijzondere status in het verkeer. Kort voor de begraafplaats passeren we de rouwwagen en maken een erehaag. Waarbij we de helm en koerspet af doen en voor ons leggen. Onze fiets houden we omhoog en we laten ons voorwiel draaien. Hiermee eindigt de stille tocht. We vragen iedereen om daarna de rit op te slaan in Strava met als titel “De laatste etappe van Evert”

De uitvaart

Zaterdag 14 oktober om 10:30 uur vindt de uitvaartmis plaats in de R.K. Kerk O.L.V. Hemelvaart, Valkenburgerplein 20 in Heemstede. Na de mis is er een stille tocht op de racefiets, hierover las je onder het kopje “De laatste etappe van Evert”. De aanwezigen die niet meefietsen in de stille tocht en bij de teraardebestelling aanwezig willen zijn kunnen op eigen gelegenheid naar de begraafplaats R.K. Begraafplaats ST Adelbert, Dennenweg 16 in  Bloemendaal. De stille tocht zal naar verwachting rond 12:50 uur bij de begraafplaats arriveren. Omwille van veiligheid vragen we je om niet met de auto de stille tocht te volgen!

De familie heeft ons gevraagd om zoveel als mogelijk in wielerkleding te komen. We hopen dat jullie aan dit verzoek gevolg willen geven

Aanmelden

Om gevoel te krijgen bij het aantal deelnemers vragen we je om je aan te melden per mail.

  • Deelnemers aan de stille tocht sturen een email naar info@gaul.nl met als onderwerp “ik ben aanwezig bij de stille tocht“.
  • Deelnemers die ook de mis bijwonen sturen een email naar info@gaul.nl met als onderwerp “ik ben aanwezig bij de mis en de stille tocht“.

Voor de volledigheid nog dit; het dragen van een helm is verplicht en we nemen de verkeersregels in acht. Deelname en het stallen van de fiets geschiedt op eigen risico.

Correspondentieadres

Veel van jullie hebben gevraagd om het correspondentieadres, dit is:
F. G. van Ravensberg
Kuinderbos 3
2134 KM Hoofddorp