Een bewogen week voor de wielervereniging Amsterdam

[door Ed Bosse]

Een bewogen week voor de wielervereniging Amsterdam

Na drie en half jaar voorbereiding, draagvlak creëren, offertes opvragen, overleg met de gemeente, subsidie aanvragen, ontwerp maken, opnieuw een ontwerp maken, omgevingsvergunning aanvragen, sloopvergunning aanvragen, gesprekken met dienst voor de sport, gesprekken met de subsidie verlener, en dan is het zo ver dat het bestuur opdracht heeft gegeven om te gaan slopen, de aannemer opdracht gegeven om het grondwerk te doen, heien en de fundering storten. Deze week (49) nog een laatste gesprek met de subsidie verlener en dan kunnen we gas geven.

Dat dit zo lang zou duren hadden wij wel ingecalculeerd, dit zijn trajecten van de lange adem. Met vereende krachten zijn wij zo ver gekomen dat we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat de wielervereniging Amsterdam in 2016 een nieuw en een aan de eisen van deze tijd onderkomen heeft waar de wielersfeer en ouderwetse Mokumse gezelligheid hoogtij viert.