Just Cycle Sportswear Bikeplanet Duursport.nl Studionep

Aanvullende informatie over besluiten Algemene Leden Vergadering

[door het bestuur]

Aanvullende informatie over besluiten algemene ledenvergadering

Het nieuws met ons verslag van de algemene ledenvergadering heeft helaas voor nogal wat verwarring gezorgd. In dit bericht dan ook wat meer uitleg over wat nu precies de bedoeling is. Naar aanleiding van onze mail met het verslag van de algemene ledenvergadering hebben we meerdere vragen gekregen. Die willen we door middel van dit bericht graag beantwoorden en verduidelijken.

Het bestuur heeft besloten de maandagavondwedstrijden qua niveau wat laagdrempeliger te maken door het eerste half uur gecontroleerd te rijden. We rijden dan volgens het principe dat Jos Geijsel afgelopen jaar met succes getest heeft. We rijden het eerste half uur met een gemiddelde van 40 kmh waarna de koers losbarst. Dit om de wat oudere spieren van een deel van onze eigen leden op temperatuur te krijgen. Alle licentiehouders afgezien van nieuwelingen en elite mogen hier aan mee doen maar dienen zich te houden aan de formule van het gecontroleerde eerste half uur. WV Amsterdam heeft besloten deze formule te hanteren omdat uit het aantal inschrijvingen bleek dat het aantal deelnemers terugliep. Dit terwijl de deelnemers bij de woensdag koers van 17:00 uur juist steeg en boven het gemiddelde aantal van de maandagavond uit kwam.

  • De woensdagavond koers is een reguliere koers voor alle licentiehouders afgezien van de nieuwelingen en eliterenners.
  • De koers van zaterdag 15:00 uur is voor alle renners afgezien van de nieuwelingen. De reden dat we nieuwelingen niet meer toelaten tot onze koersen is vanwege de veiligheid. Het verschil in verzet en snelheid is in onze ogen te groot en een oorzaak van meerder valpartijen in het verleden.

We hopen jullie hiermee goed klaar gestoomd te hebben voor het komende seizoen. Tot op Sloten!